1. Inleiding

De gedetailleerde Algemene Verkoopvoorwaarden hieronder leggen de contractuele verhouding vast tussen de gebruiker van de website https://topetiketten.nl (hierna aangegeven met “De Klant” of “U”) als ook de commerciële merknaam Top Etiketten toebehorend aan het bedrijf Wunder Etiketten Ltd, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Mill House, Redstone Road, Narberth, United Kingdom, SA67 7ES.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn de enige voorwaarden van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden, met uitzondering van voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vrijstelling. Het kan zijn dat Top Etiketten van tijd tot tijd verplicht is om bepaalde bepalingen van zijn algemene voorwaarden te wijzigen, en het is dan ook nodig dat deze voorafgaand aan ieder bezoek aan de website https://topetiketten.nl (hierna aangeduid met de “Website”) herlezen worden. Deze wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze online worden geplaatst en kunnen niet toegepast worden op contracten die eerder zijn afgesloten. Elke aankoop op de Website valt onder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de besteldatum. Wij gaan ervan uit dat u, bij het valideren van uw bestelling, onze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en volledig accepteert.

1.1 – De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (BTW + andere belastingen), waarbij leveringskosten niet worden meegerekend.

1.2 – Bij een bestelling naar een land ander dan Europees Frankrijk komen de eventuele douanekosten of lokale belastingen voor rekening van de besteller.

1.3 –  Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, dienen in euro's te worden betaald.

1.4 – Top Etiketten behoudt het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de prijzen van de producten zullen worden berekend op basis van de geldende tarieven op het moment dat de bestelling geplaatst wordt, onderworpen aan beschikbaarheid. 

1.5 – De producten blijven het eigendom van Top Etiketten totdat het bedrag volledig betaald is.

2. Bestellen

Online: https://topetiketten.nl 

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Nederlands en zal, uiterlijk bij het moment van levering, onderwerp zijn van een bevestiging die deze contractuele informatie bevat. Top Etiketten behoudt het recht om elke bestelling van een klant te annuleren of weigeren met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

Stappen van het bestelproces:

Voor het plaatsen van de eerste bestelling dient de klant eerst een klantenaccount aan te maken op de website. 

Om de bestelling te plaatsen klikt de klant, nadat hij de geselecteerde producten in de gewenste hoeveelheden in zijn virtuele winkelmandje heeft geplaatst, op de knop "Bestellen" en voert de gegevens in met betrekking tot de levering en de wijze van betaling. 

Voordat de klant op de knop "Bestelling bevestigen" klikt, kan de klant de details van zijn bestelling en de totale prijs controleren en terugkeren naar de vorige pagina's om eventuele fouten te corrigeren of de bestelling eventueel te wijzigen.

De bevestiging van de bestelling houdt in dat de AVV in hun volledigheid worden geaccepteerd en vormt het contract, dat hiermee een onherroepelijke verbintenis tot stand brengt. Na het uitvoeren van deze handeling wordt uw bestelling automatisch geregistreerd en wordt deze vast en definitief.

Een e-mail ter bevestiging van de bestelling wordt zo snel mogelijk verzonden.

3. Validering

U verklaart dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd voor het plaatsen van uw bestelling. Het valideren van uw bestelling betekent daarom de acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd door Top Etiketten het bewijs van alle transacties verricht door Top Etiketten en zijn klanten.

4. Beschikbaarheid

Ons productenaanbod en prijzen zijn geldig wanneer deze zichtbaar zijn op de website, zolang de voorraad strekt.

Voor producten die niet op voorraad zijn, is ons aanbod geldig behoudens beschikbaarheid bij onze leveranciers.
Indien het product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar is zullen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen via email. Uw bestelling zal automatisch geannuleerd worden en het bedrag wordt binnen 10 dagen terugbetaald, indien het bedrag van uw bankrekening is afgehaald. Wunder Etiketten Ltd is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een product en dit zal de klant geen recht op schadevergoeding geven. 

5. Levering

De producten worden verzonden naar het besteladres dat u heeft aangegeven tijdens het bestelproces. De aangegeven leveringstijden zijn de gemiddelde gewoonlijke leveringstijden en komen overeen met de leveringstijd, gerekend vanaf het moment dat de bestelling in behandeling wordt genomen. De maximale tijdsduur voordat een bestelling in behandeling wordt genomen is 48 uur. Voor Frankrijk geldt een gemiddelde leveringstijd tussen 48 uur en 72 uur.

Indien artikelen op basis van beschikbaarheid op verschillende data leverbaar zijn geldt de langste levertijd voor de bestelling. De verwerkings- en verzendingskosten worden slechts voor een enkele verzending gerekend. Top Etiketten zal niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een vertraagde levering. Elke bestelling die niet in de 30 dagen na de bestelling verzonden wordt zal geannuleerd worden, tenzij anders bepaald in het verkoopaanbod.

In geval van vertraging zal u een email ontvangen. Top Etiketten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van overmatige vertraging van de levering indien deze te wijten is aan post- of leveringsdiensten.

Bij de ontvangst van uw bestelling raden we u aan om deze te controleren en Top Etiketten te informeren indien deze enige afwijkingen vertoont, tijdens werkdagen binnen 24 uur, de volgende maandag voor een levering op zaterdag. Na deze termijn zal Top Etiketten niet aansprakelijk zijn voor een afwijkende levering.

6. Betaling

 De betaling van uw aankopen kan gedaan worden:

  • Met pas: MasterCard, Visa, PayPal en andere creditcards

7. Beveiliging

Onze website heeft een beveiligingssysteem: we gebruiken het CM-CIC-coderingsproces (CREDIT MUTUEL) en hebben alle encryptieprocessen versterkt om zo effectief mogelijk alle aan betaalmiddelen gerelateerde gevoelige gegevens te beschermen. 

9. Retour

Conform de wet n°2008-3 van 3 januari 2008 (In Frankrijk) heeft de klant een periode van 14 dagen, vanaf de ontvangstdatum van de producten, om zich zonder het geven van een reden terug te trekken. 

In geval dat de klant zich op zijn herroepingsrecht beroept dienen de producten retour te worden gezonden naar: Etiquettes Tissées, 199 rue Hélène Boucher, Espace Entreprise 34170 Castelnau Le Lez, in de originele verpakking, compleet (accessoires, instructies, ...) en in de oorspronkelijke staat, samen met de ontvangstbon die u met uw pakket heeft ontvangen.

Wij raden u aan om de producten retour te zenden per aangetekende of traceerbare post te versturen en eventueel een verzekering af te sluiten bij de vervoerder voor de marktwaarde van de producten. Dit is nodig in geval van diefstal of verlies van de producten in de loop van deze diensten.

In alle gevallen gebeurt het retour zenden van producten op rekening en op risico van de klant. Artikelen die incompleet, beschadigd of vuil worden teruggezonden door de Klant zullen niet worden teruggenomen noch geruild. De verzend- en retourkosten komen voor rekening van de klant. Alleen de prijs van de gekochte producten zal worden terugbetaald.

Het bedrijf Top Etiketten neemt alle voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de producten in perfecte staat arriveren. Indien u desondanks een pakket ontvangen heeft waarvan de inhoud beschadigd is, bewaar dan altijd het pakket (beschadigde producten en verpakking). Wij raden u aan om foto's te nemen om het probleem aan te tonen en verzoeken u om contact met ons op te nemen, binnen maximaal 24 uur vanaf de datum van ontvangst op werkdagen en op maandag voor een levering op zaterdag. Het bedrijf Top Etiketten behoudt het recht voor om de koper te vragen het beschadigde product te retourneren.

Alle verzendingen die een tweede keer geleverd moeten worden om de volgende redenen: het adres van de besteller is incompleet of niet goed toegankelijk (bijvoorbeeld deur met code), een pakket is niet opgehaald binnen de aangegeven tijdslimiet, zullen opnieuw worden verstuurd op kosten van de klant.

10. Terugbetaling

In het geval dat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend heeft het bedrijf Top Etiketten en periode van maximaal 14 dagen vanaf de ontvangst van de producten om de terugbetaling uit te voeren. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel als dat door u gebruikt is bij de aankoop. Geen enkele verzending onder rembours wordt geaccepteerd, wat ook de reden moge zijn.

11. Leveringstijden

Met het Colissimo Suivi systeem van La POSTE worden pakketten gemiddeld achtenveertig uur na verzending vanaf Top Etiketten geleverd. Deze termijn geldt alleen ter indicatie. Elke eventuele overschrijding hiervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of inhouding of annulering van de bestelling door de Koper.
Indien een levering de oorspronkelijk vastgestelde leveringsdatum overschrijdt, dient de Koper dit met schrijven aan Top Etiketten aan te geven (per post of per email), zodat Top Etiketten dit kan navragen bij La POSTE.
Een navraag bij La POSTE kan tot 21 werkdagen duren. Indien het product tijdens deze periode wordt teruggevonden wordt deze onmiddellijk naar het huis van de Koper of de geadresseerde, zoals aangegeven op de bestelbon, gestuurd.
Indien het bestelde product echter niet aan het einde van de termijn van 21 dagen navraag gevonden wordt, dan zal Top Etiketten op eigen kosten een nieuwe verzending van de door de koper bestelde producten regelen of de kosten van de bestelling terugbetalen.

12. Klantenservice

Voor alle informatie of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking:
contact@topetiketten.nl.

13. Verantwoordelijkheid

Het bedrijf Top Etiketten zal niet verantwoordelijk zijn voor het volledige dan wel gedeeltelijke niet-uitvoeren van zijn verplichtingen in het kader van het huidige contract, indien dit niet-uitvoeren wordt veroorzaakt door een gebeurtenis als gevolg van overmacht, als zodanig erkend door de rechtspraak. Hieronder valt de verstoring of gehele of gedeeltelijke staking (met name van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen) overstroming, of brand.

Op dezelfde manier geldt voor Top Etiketten slechts een inspanningsverbintenis voor alle stappen van toegang tot de website, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten. Top Etiketten zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet, waaronder een onderbreking van de service, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of voor enige gebeurtenis die door de rechtspraak als overmacht wordt gekwalificeerd.

14. Wijziging van de AVV

Het bedrijf Top Etiketten behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene verkoopsvoorwaarden van zijn producten op de online winkel van zijn website https://topetiketten.nl te wijzigen. In geval van wijziging zijn die Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing die op de dag van de definitieve betaling van de bestelling golden.

15. Toepasbaar recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Frans recht.